فرم ثبت نام آزمون ورودی مقطع متوسطه اول

** توجه **
دانش آموز گرامی توجه داشته باشید در هنگام ثبت نام، پایه تحصیلی سال آینده ی خود را انتخاب نمایید